กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2566

มูลนิธิราชสุดาจัดกิจกรรมภายในเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ โดยในกิจกรรม มีการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมูลนิธิฯ ตามด้วยการรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ซึ่งถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของมูลนิธิฯ ช่วงหลังจากการรดน้ำดำหัวเสร็จ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ ได้ให้พรและคำสอนเกี่ยวกับการทำงานการใช้ชีวิตแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ หลังจากนั้น ได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน

กิจกรรม “Fight Running for The Disabled วิ่งเพื่อคนพิการ Season 3”

ชวนทุกคนทำความรู้จัก “มูลนิธิราชสุดา” หนึ่งในผู้จัดงาน Fight Running วิ่งเพื่อคนพิการ Season 3 กันค่ะ…..
“มูลนิธิราชสุดา” จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกับคนทั่วไปจนถึงระดับปริญญา รวมถึงผลักดันให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูจนสามารถใช้ชีวิตด้วยตนเองได้อย่างอิสระ (Independent Living) และส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในด้านการศึกษา และการดำรงชีวิต

Read more

บริจาคเงินเพื่อจัดตั้งกองทุน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นาวาอากาศเอก หญิง ปราณี  นิลณรงค์ พร้อมครอบครัวเดินทางเข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ  อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ที่อาคารมูลนิธิราชสุดา เพื่อมอบเช็คเงินสดจำนวน 1,000,000.- บาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นของวิทยาลัยราชสุดา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย  คุณาวิศรุต รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดาเป็นผู้รับมอบ

กิจกรรม “View Share – Wheel Chair”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (กลุ่มนโยบายสิทธิผู้พิการ) ได้จัดกิจกรรม “View Share – Wheel Chair” ณ อาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นกิจกรรม Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการทุกประเภทและผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ โดยได้เชิญ ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา มาเป็นผู้บรรยายเรื่องผู้พิการและความรู้เกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์ และในกิจกรรมครั้งนี้ทางมูลนิธิราชสุดายังได้ให้การสนับสนุนอาหารกลางวันและน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนอีกด้วย กิจกรรม “View Share – Wheel Chair”

วันเกษียณอายุงาน แพทย์หญิงวัชรา  ริ้วไพบูลย์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์  วรรณดี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชสุดา ร่วมงาน “มุทิตาจิต วันเกษียณอายุงาน แพทย์หญิงวัชรา  ริ้วไพบูลย์” คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมอบของที่ระลึก ณ วิทยาลัยราชสุดา

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

ในวันที่ 24 กันยายน 2564 มูลนิธิราชสุดา ได้ส่งตัวแทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา                                                                            

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคในโครงการ เดิน – วิ่ง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาเข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ  อมาตยกุล  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา  โดยได้มอบเช็คเงินสด จำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมบริจาคในโครงการ เดิน – วิ่ง “RUN for RATCHASUDA  ครั้งที่ 1” ที่ผ่านมา

RUN for RATCHASUDA” ครั้งที่ 1

มูลนิธิราชสุดา ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดา และ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดงาน เดิน – วิ่ง
RUN for RATCHASUDAครั้งที่ 1

Read more

รับมอบโล่พระราชทาน

วันที่ 16 ธันวามคม 2562 คุณพอลีน อุทารวุฒิพงศ์ พร้อมคณะ  เดินทางมารับมอบโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (องค์ประธานมูลนิธิ) ณ อาคารมูลนิธิราชสุดา

Read more