วันเกษียณอายุงาน แพทย์หญิงวัชรา  ริ้วไพบูลย์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์  วรรณดี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชสุดา ร่วมงาน “มุทิตาจิต วันเกษียณอายุงาน แพทย์หญิงวัชรา  ริ้วไพบูลย์” คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมอบของที่ระลึก ณ วิทยาลัยราชสุดา