พิธีมอบที่นอนลมป้องกัน

พิธีมอบที่นอนลมป้องกัน
แผลกดทับเฉลิมพระเกียรติ นวัตกรรมจากจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ
เมื่อ วันที่  9 มีนาคม 2558