กิจกรรม “Fight Running for The Disabled วิ่งเพื่อคนพิการ Season 3”

ชวนทุกคนทำความรู้จัก “มูลนิธิราชสุดา” หนึ่งในผู้จัดงาน Fight Running วิ่งเพื่อคนพิการ Season 3 กันค่ะ…..
“มูลนิธิราชสุดา” จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกับคนทั่วไปจนถึงระดับปริญญา รวมถึงผลักดันให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูจนสามารถใช้ชีวิตด้วยตนเองได้อย่างอิสระ (Independent Living) และส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในด้านการศึกษา และการดำรงชีวิต

ในอนาคตมูลนิธิก็มีแผนจะขยายการช่วยเหลือออกไปสู่คนพิการประเภทอื่นๆ ได้แก่ คนพิการทางพฤติกรรม คนพิการทางการเรียนรู้ และคนปัญญาอ่อน รวมถึงคนที่มีความพิการซ้ำซ้อนอีกด้วย
ร่วมสนับสนุนมูลนิธิราชสุดาได้ง่ายๆ ผ่านกิจกรรมดีๆ อย่าง Fight Running for The Disabled วิ่งเพื่อคนพิการ Season 3