ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์  วรรณดี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชสุดา ร่วมงาน “มุทิตาจิต วันเกษียณอายุงาน แพทย์หญิงวัชรา  ริ้วไพบูลย์” คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมอบของที่ระลึก ณ วิทยาลัยราชสุดา ในวันที่ 24 กันยายน 2564 มูลนิธิราชสุดา ได้ส่งตัวแทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาเข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ  อมาตยกุล  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา  โดยได้มอบเช็คเงินสด จำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมบริจาคในโครงการ เดิน – วิ่ง “RUN for RATCHASUDA
ครั้งที่ 1” ที่ผ่านมา
     
มูลนิธิราชสุดา ร่วมกับ วิทยาลัยราชสุดา และ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดงาน เดิน – วิ่ง
RUN for RATCHASUDA
ครั้งที่ 1
วิ่งเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันที่ 16 ธันวามคม 2562 คุณพอลีน อุทารวุฒิพงศ์ พร้อมคณะ  เดินทางมารับมอบโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (องค์ประธานมูลนิธิ) ณ อาคารมูลนิธิราชสุดา
โดยก่อนหน้านี้ คุณพอลลีนและคณะได้นำไม้เท้านำทางสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น พร้อมทั้งเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ มามอบให้แก่มูลนิธิราชสุดาเพื่อนำไปให้ผู้พิการทางการมองเห็นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
ในการนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดาได้เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบโล่ดังกล่าว
“มูลนิธิราชสุดา – บิ๊กซี
เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ปีที่ 2
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อคนพิการสายตาเลือนราง”
   
พิธีมอบที่นอนลมป้องกัน
แผลกดทับเฉลิมพระเกียรติ นวัตกรรมจากจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับนานาชาติ
เมื่อ วันที่  9 มีนาคม 2558
ตรวจสอบสมรรถภาพ เด็กพิการซ้ำซ้อน ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คนตาบอดพิการซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
ตรวจสอบสมรรถภาพ
เด็กพิการซ้ำซ้อน
ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
คนตาบอดพิการซ้อนนครนายก
(บ้านรื่นสุข) ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557

อ่านต่อ