ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคในโครงการ เดิน – วิ่ง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาเข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ  อมาตยกุล  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา  โดยได้มอบเช็คเงินสด จำนวน 100,000 บาท เพื่อร่วมบริจาคในโครงการ เดิน – วิ่ง “RUN for RATCHASUDA  ครั้งที่ 1” ที่ผ่านมา