รับมอบโล่พระราชทาน

วันที่ 16 ธันวามคม 2562 คุณพอลีน อุทารวุฒิพงศ์ พร้อมคณะ  เดินทางมารับมอบโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (องค์ประธานมูลนิธิ) ณ อาคารมูลนิธิราชสุดา โดยก่อนหน้านี้ คุณพอลลีนและคณะได้นำไม้เท้านำทางสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น พร้อมทั้งเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ มามอบให้แก่มูลนิธิราชสุดาเพื่อนำไปให้ผู้พิการทางการมองเห็นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
ในการนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดาได้เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบโล่ดังกล่าว