มูลนิธิราชสุดา – บิ๊กซี เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ปีที่ 2

“มูลนิธิราชสุดา – บิ๊กซี
เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ปีที่ 2
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อคนพิการสายตาเลือนราง”